spacer.png, 0 kB
Duflow PDF Afdrukken E-mail

Modern waterbeheer vraagt om een integrale benadering. Waterkwantiteitsvraagstukken kunnen niet los gezien worden van de waterkwaliteit. Ook de interactie tussen oppervlaktewater en grondwater speelt een steeds belangrijker rol. Duflow is een flexibel 1-dimensionaal waterbewegings- en waterkwaliteitspakket voor niet-stationaire stromingen en vormt het hart van de Duflow Modelling Studio (DMS). DMS is een compleet modelinstrumentarium dat eenvoudig is in gebruik, maar waarmee uitgebreide, integrale watersysteemstudies uitgevoerd kunnen worden.

tracerpres_small.jpg

De Duflow Modelling Studio bestaat uit de volgende modules: Duflow (kwantiteit en kwaliteit), RAM - Regen Afvoer Module, Tewor en MoDuflow. Het PC-pakket draait onder Windows (98/2000/NT/XP) en wordt geleverd met gedetailleerde gebruikersdocumentatie en voorbeeldmodellen.

De Duflow Modelling Studio biedt de modelleur een zeer gebruiksvriendelijke grafische user interface (GUI). In deze omgeving kunnen modelgegevens eenvoudig worden ingevoerd; met de Netwerk Editor kan een netwerk gebouwd worden door slepen en klikken van objecten. De Scenario-manager maakt het mogelijk scenario's door te rekenen en resultaten van diverse ingrepen in het watersysteem met elkaar te vergelijken.

Duflow-waterbeweging
Met behulp van Duflow is het mogelijk om niet-stationaire stroming in een netwerk van kanalen, rivieren en geulen te berekenen.
Bijvoorbeeld: Voorspelling verloop van afvoergolven;

 • Beoordelen van het effect van infrastructurele ontwikkelingen op de waterhuishouding;
 • Onderzoeken van de gevolgen bij voorgenomen wijzigingen in het peilbeheer.

Het netwerk kan eenvoudig worden ingevoerd met de Netwerk Editor waarbij een geografische achtergrond als basis kan dienen. De resultaten van berekeningen kunnen gepresenteerd worden in grafieken en tabellen. Door gebruik te maken van de Presentation Mode kunnen de resultaten ook in het netwerk zelf worden getoond.

Duflow-waterkwaliteit
De Duflow waterkwaliteitsmodule is geschikt voor het simuleren van het transport van stoffen in het oppervlaktewater tot en met het simuleren van uitgebreide waterkwaliteitsprocessen.
In Duflow-waterkwaliteit wordt onderscheid gemaakt tussen stoffen die met de waterfase mee bewegen, bijvoorbeeld de opgeloste stoffen, en de stoffen die niet met de waterfase mee bewegen, maar die als het ware aan de bodem verbonden zijn. Dit onderscheid biedt de gebruiker de mogelijkheid om bijvoorbeeld ook de waterbodem in het kwaliteitsmodel te betrekken en om de uitwisseling van stoffen tussen de waterfase en de waterbodem te modelleren. Voorbeelden: Voorspellen gevolgen van wateraanvoer op de waterkwaliteit;

 • Opstellen van ontwerp-eisen aan rioleringsstelsels;
 • Bepaling van optimale locatie van zuiveringsinstallaties;
 • Ondersteuning bij vergunningverlening in het kader van WVO.

Toepassingen
Afhankelijk van de probleemstelling kan de gebruiker kiezen voor het gebruik van één of meerdere Duflow onderdelen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Dimensioneringsvraagstukken
  met het oog op de wateroverlast kan worden doorgerekend met Duflow-waterkwantiteit, indien gewenst kan RAM worden gebruikt voor het voorspellen van de afvoerverloop van de neerslag.
 • Waterkwaliteitsvraagstukken
  zoals: zoutindringing, zuurstofhuishouding, slibtransport, eutrofiëring kunnen met de combinatie Duflow-waterbeweging en Duflow-waterkwaliteit worden bestudeerd. In de waterkwaliteitsmodule kan de gebruiker beschikken over een aantal standaard kwaliteitsmodellen van toenemende complexiteit. Indien gewenst kunnen deze modellen ook worden aangepast of een gebruiker kan zijn eigen kwaliteitsmodel ontwikkelen.
 • Verdrogingsvraagstukken
  waarbij de interactie tussen het grondwater en oppervlaktewater een rol speelt, kan gekozen worden voor MoDuflow.

De rol van MX-Systems
MX-Systems is integrator en ontwikkelaar van deze producten en voert het beheer en onderhoud uit. Tevens heeft bemensd zij de Duflow Helpdesk.

Neem voor meer informatie contact op met de Duflow Helpdesk.

 
< Vorige   Volgende >
spacer.png, 0 kB